Головне меню
Новини

Пошук по сайту:Перейти на сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


Перейти до стрічки новин освітнього порталу
Проектна діяльність
Всі педагоги нашого закладу ефективно використовують та впроваджують метод проектів у роботі з дітьми

 

◊~◊~◊~◊~◊~◊~◊~◊~◊ 

 

 

МІСЬКИЙ «КОНКУРС ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ У ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ МІСТА»

Андрусик Тетяна Борисівна - завідуюча дошкільного закладу № 10 м. Вінниці
переможець міського конкурсу освітніх проектів

Проект «Формування медіаосвіти сучасного педагога дошкільного навчального закладу»

Медіа-освіта є необхідною складовою для підвищення професійного рівня сучасного вихователя так як базується на актуальних медіа-потребах споживачів інформації з урахуванням їхніх вікових, індивідуальних та соціально-психологічних особливостей, наявних медіа-уподобань і рівня сформованості медіа-культури особистості та її найближчого соціального оточення. Зміст медіа-освіти постійно оновлюється відповідно до розвитку технологій, змін у системі мас-медіа, стану медіа-культури суспільства та окремих його верств. Проект спрямований на формування медіа-інформаційного світогляду, вдосконалення навчально-методичної діяльності, педагогічної творчості та інформаційної компетентності педагогів дошкільного закладу.

Основним його призначенням є комплексна професійна підготовка кадрів у сфері медіа-інформаційних технологій: оволодіння комп'ютерними програмами, застосування нових технологій в освітньому процесі відповідно до різних видів діяльності, формування медіа-культури, медійного менталітету, операційного стилю мислення, створення максимально сприятливих умов для активної, повноцінної взаємодії педагогів, в результаті яких відбувається їхній професійний зріст.

Даний проект допоможе:
- підвищити ІКТ-компетентність педагогів;
- створювати власні медіа-продукти ( на базі ДНЗ створити власну медіа-теку за Програмою для забезпечення сучасного якісного освітнього процесу) ;
- формуванню медіа-освітнього середовища в ДНЗ;
- розвитоку продуктивних, творчих функцій мислення, росту інтелектуальних здібностей, формуванню операційного стилю мислення педагогів;
- створенню позитивного психологічного мікроклімату.

 

 

◊~◊~◊~◊~◊~◊~◊~◊~◊ 


 

 

  

 Освітньо-виховний проект
"Музика Землі"

 

  Керівник проекту - Пантелейчук Лариса Анатоліївна

Дошкільний навчальний заклад № 10

 Переможець конкурсу освітніх проектів у 2012 році (II місце)

 

 

  

  Реєстраційна картка проекту

Назва: «Музика Землі»
 
Тема: виховання емоційно-ціннісного відношення дітей до природи засобами музики.
Тип проекту: міжпроект.
Змістовний напрямок: організація творчої роботи з дітьми.
Автор проекту: Пантелейчук Лариса Анатоліївна, музичний керівник, спеціаліст.
Дошкільний навчальний заклад № 10, вул. Баженова, 30а, тел. 27-49-73. 
 
Характеристика проекту: 
• За метою проективної діяльності - творчий.
• За змістом - інтегрований.
• За кінцевим результатом - практичний.
• За кількістю учасників - колективний.
• За тривалістю - довготривалий.
• Організація розвивального середовища - використання дисків, касет, виготовлення шумових музичних інструментів, монтаж відеороликів, виготовлення атрибутів до дидактичних та рухливих ігор, різних видів театру; розроблення сценаріїв лялькових вистав, свят та розваг, підготування добірки власних авторських віршів, ілюстрацій до різних тем.
• База реалізації проекту - Вінницький дошкільний навчальний заклад №10.
• Учасники та співучасники проекту - діти, батьки, вихователі, музичний керівник.
• Термін реалізації -1рік.
• Ресурси:
о Людські- керівник проекту, вихованці;
о Матеріально-технічні- позабюджетні кошти;
о Інформаційні- періодичні видання, методична література, дидактичні матеріали, диски, касети, тематичні веб-сайти.

Анотація проекту

Відомо, що в процесі пізнання оточуючої дійсності виділяються два різних за якістю, але тісно пов'язаних між собою рівня: рівень сенсорного пізнання, на якому основну роль грають почуття, відчуття, уява, та рівень абстрактних формально-логічних операцій.

На жаль, у наш смутно-болісний час тотальної бездуховності, соціальної скрути та морально-психологічного падіння, сучасність втягнула всіх у світ цифр, комп'ютерів, життєвої суєти.
Ми, педагоги, покликані з перших днів життя дитини «рятувати» її від жорстокості, негативного впливу середовища, виховувати у ній почуття сприйняття краси. Від особистісного рівня педагогів значною мірою залежить майбутнє нашого суспільства. Краплина добра, чуйності, милосердя, посіяні нами, неодмінно озвуться у дитячій, відкритій до світу душі.
Я вважаю, що саме музика є одним із провідних розділів виховання дитини, адже музика вселяє в дітей любов до життя, до людини, до природи, пробуджує любов до Батьківщини, допомагає їм пізнавати світ.
Почнемо з того, що звук лежить в основі Буття, адже Бог - це слово, а слово - це звук. У природі звучить все: кожне дерево, камінь, тварини, стихія тощо.
Виховувати людину поза природою абсолютно неможливо. Гармонійна особистість народжується лише в гармонії з довкіллям. Ці істини підводять до думки про те, гуманізація виховання стає можливою тільки за умов грамотного, творчого використання педагогами природи як фактора виховного впливу.
Отже, основним завданням проекту «Музика Землі» є насичення душі дитини добром, чуйністю, милосердям завдяки впливу музики живої та неживої природи.

 Опис проекту

"Музика - цілющий засіб,
який працює на рівні дива"

Музика природи нескінчена,як і сама природа. Її живодійна сила творить дива. Природа - справжній храм краси. Ще древні греки вважали,що краса, міра, гармонія - це не тільки етапи явищ природи чи твори мистецтва, але і принципи життя суспільства.
Музика і природа - це скарби, без яких людина не може жити. Навкруги нас постійно звучить музика. Чиста мелодія води, цвітіння яблуневих садів, тиха музика дозріваючого хліба і золотого осіннього листя. Вона, як сонячний зайчик, лагідно торкається наших долонь, дає нам силу і бажання жити.
З перших днів життя, привчаючи дитину до вічних, прекрасних мелодій, створених людиною і природою, можна досягти його повного ладу з самим собою, з друзями та оточуючим світом.
Теоретична і практична значимість даного проекту полягає в тому, що він містить ефективні методичні прийоми формування у дітей естетичного смаку. У ньому визначена послідовність і зміст роботи по естетичному вихованню дошкільників засобами музики та природи, що дозволяє ціленаправлено і продуктивно здійснювати процес виховання.
Матеріали проекту «Музика Землі» допоможуть в роботі з дітьми музкерівникам та вихователям.

 Мета проекту:

Освітня:
- вивчити психолого-педагогічні основи естетичного виховання дошкільників;
- розкрити значення природи естетичного розвитку;
- виявити основні шляхи та методи естетичного виховання засобами природи та музики;

Розвивальна:
- розвивати уміння передавати музикою свої почуття від спілкування з природою;
- розвивати творчі здібності дітей;
- розвивати музичну пам'ять, уяву;
- розвивати здібність ціннісно ставитись до природи, людей, витворів мистецтва;

Соціалізуюча:
- організація умов для духовного зростання особистості;
- становлення дитини, як суб'єкта життєдіяльності, соціальної істоти;
- збереження дитячої субкультури;
- взаємозв'язок людини та природи.

Виховна:
- виховувати емоційно-ціннісне відношення дитини до природи;
- виховувати чуйність, людяність, милосердя;
- виховувати естетичний смак;
- виховувати гуманне відношення до природи.

Завдання проекту:

- формувати системи екологічних знань та уявлень про природу;
- розвивати вміння бачити і відчувати красу, привабливість кожного елемента довкілля, милуватись і захоплюватись ними;
- включення у посильну еколого-зорієнтовану діяльність;
- розвиток у дітей екологічної культури;
- забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості;
- інтегрований підхід до організації змісту екологічного виховання дітей.

Головне завдання проекту:

- розробити систему роботи з дітьми та дорослими по формуванню у них гуманного ставлення та любові до природи засобами музики.

Очікувані результати:

- підвищення рівня естетичного розвитку дошкільників;
- забезпечення комплексного підходу до гармонійного розвитку дошкільника;
- встановлення зв'язку естетичного виховання зі всіма сторонами виховного процесу;
- підвищення ефективності роботи вихователів та музичних керівників по формуванню у дітей пізнавального інтересу до краси оточуючого світу;
- отримання високих показників у розвитку особистості дошкільників в цілому;

Результативність проекту:

Про повну результативність проекту можна буде сказати по його завершенню, та на даному етапі вже помітні значні позитивні наслідки.
Майже всі розділи проекту містять підсвідомий вплив на психіку дитини, тим самим позитивно впливають на її емоційний стан. Завдяки цьому активізуються пізнавальна, розумова, комунікативна діяльності, підвищується інтелектуальний розвиток. Діти багато чого дізнаються слухаючи вдало підібрану музику. Музика природи сприяє успішному розвитку творчої активності, стимулює самовдосконалення дитини, створює широкі можливості для повноцінного розкриття всіх її потенціалів.
Під час реалізації проекту у дітей розширюється кругозір, вони дізнаються багато фактів про об'єкти живої та неживої природи.
Діти із задоволенням приймають участь у виготовленні шумових інструментів, підбирають їх за звучанням музики, імпровізують, уявляють, придумують власні музичні історії, а також створюють і вирішують проблемні ситуації. Музика природи спонукає дітей до складання віршів, мелодій, оповідань.
Сподіваюсь, що в результаті проведеної роботи діти стануть добрими, щирими, милосердними, вміючими захоплюватись красою природи, а їх батьки - екологічно-грамотними.

Додаток

 Модель реалізації проекту

Посібник «Музика Землі»

Зміст

Назва розділу  Зміст розділу

 № п/п

 «Послухай Землю» Вірші1
 «Ти чуєш, як Земля співає?» Пісні2
«Уяви і почуєш»  Вправи для розвитку уяви
 «Пограй, Земле, з нами»Дидактичні ігри 4
«Пропоную гру»  Рухливі ігри5
«Про що співає Земля» Інсценівки 6
 «Цей загадковий світ»Загадки 7
«Хай лине пісня звідусіль» Сценарії свят і розваг 8
 «Ця дивовижна казка Землі»Лялькові вистави 9
«Старий маестро»  Казки, оповідання10
«Мальовнича музика Землі» Авторські ілюстрації для наочності 11
 «Найкращий лікувальний засіб» Музикотерапія12
 «Учися дивуватись і любити» Консультації для вихователів, батьків13 
 «Я - Сонце, я - Вітер, я - Дощ»Ігри-медитації для дошкільнят 14 
«Відкрий себе» Комплекс релаксаційних вправ 15
«Яку красу нам Бог створив» Збірка власних віршів 16
 «Бурлить, вирує все навкруг»Диск із записами пісень, інструментальними супроводами для таночків 17 
 «Музична скринька Землі»Диск з творами для слухання музики 18
 «Це для нас Земля співає» Диск із записами звуків живої та неживої природи19
 «Дива маленькі і великі» Інноваційні впровадження вітчизняних і зарубіжних авторів20
 
 
 
 
 
 ◊~◊~◊~◊~◊~◊~◊~◊~◊
 
 
У 2012-2013 навчальному році наш заклад працює за такими освітніми проектами:
 
 
Проект освітньої роботи "Країна, де я живу". Керівник проекту - вихователь старшої групи № 4 Ясінська Світлана Михайлівна. Метою проекту є: розширити знання дітей про Україну, державні та національні символи; закріпити знання малят про інтер'єр давнього українського житла та побуту українського народу, про предмети старовинного побуту (рушник, національний одяг - вишиванка, віночок).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Освітній проект "Наші молодші друзі". Керівник проекту - вихователь групи раннього віку № 1 Плюта Вікторія Миколаївна. Метою проекту є: формувати знання дітей про свійських тварин; формування зацікавленого, дбайливого ставлення до домашніх тварин; дати уявлення про потреби тварин для їх росту і розвитку; виховати почуття співпереживання до всього живого, вміння робити елементарні висновки.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Проект освітньої роботи "Обережність не зашкодить". Керівник проекту - вихователь старшої групи № 4 Рябоконь Світлана Валеріївна. Метою проекту є розвиток пізнавальних навичок дітей, формування уявлень, джерелом яких є природний та предметний світ, різні види діяльності; створення умов для навчання дітей способів регулювання власної поведінки в умовах стихійних природних явищ та катастроф.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Освітній проект "Пташиний дивограй". Керівник проекту - вихователь другої молодшої групи № 5 Крот Ірина Григорівна. Метою проекту є вдосконалювати життєву компетентність дітей шляхом уточнення, збагачення та систематизації уявлення про життя птахів з різних аспектів (природознавчого, пізнавального, художньо-естетичного, морально-етичного тощо); забезпечити умови для саморозвитку дитини та її самореалізації в процесі розв'язання проблемних завдань та практичної реалізації задуманого.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Освітній проект "Золоті руки". Керівник проекту - вихователь другої молодшої групи № 5 Карук Інна Василівна. Метою проекту ознайомити дітей з народним декоративно-вжитковим мистецтвом; формувати у дітей здатність до естетичного сприймання різних видів народних ремесел; вчити бачити красу в усьому, що виготовили вмілі руки майстрів, шанувати працю талановитих людей; вчити милуватися гарними предметами; формувати у дітей емоційно-естетичне ставлення до навколишнього світу.
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Освітній проект "Сміхотерапія в дитячому садку". Керівник проекту - Книга Оксана Анатоліївна. Метою проекту є донести до свідомості дитини інформацію про сміхотерапію, у ненав'язливому, цікавому для дітей вигляді; навчити дитину вміти та знати, як правильно використовувати сміхові вправи.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
Освітній проект "В гостях у Краплинки". Керівник проекту - вихователь групи раннього віку № 1 Спиридонова Наталія Романівна. Метою проекту є розширити знання дітей про властивості води і її роль у навколишньому середовищі; вчити дітей називати характерні ознаки води та пори року; збагачувати сенсорний розвиток дітей через ігри з водою.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ◊~◊~◊~◊~◊~◊~◊~◊~◊
 
 
Освітній проект
"Казковий дивограй" 

 
Керівник проекту - Шевчук Олена Григорівна
Дошкільний навчальний заклад № 10
Кваліфікаційна категорія: "спеціаліст"

Учасник конкурсу освітніх проектів у 2011 році

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Реєстраційна картка проекту

Назва: «Казковий дивограй»

Тема: розвиток здібностей дітей дошкільного віку засобами казкотерапії
Тип проекту: міжпроект
Змістовний напрямок: організація освітньої роботи з дітьми
Автор проекту: Шевчук Олена Григорівна, вихователь, спеціаліст.
Дошкільний навчальний заклад № 10, вул. Баженова, 30а, тел. 27- 49-73

Характеристика проекту:
• За метою проективної діяльності - творчий
• За змістом - інтегрований
• За кінцевим результатом - практичний
• За кількістю учасників - колективний
• За тривалістю - середньої тривалості
• База реалізації проекту - Вінницький дошкільний навчальний заклад №10
• Учасники проекту - діти, батьки, вихователі
• Термін реалізації -1місяць

Ресурси:
о Людські- керівник проекту, вихованці;
о Матеріально-технічні- позабюджетні кошти;
о Інформаційні- періодичні видання, методична література, дидактичні матеріали.

Анотація проекту

Як свідчить практика, сучасна дитина отримує значний обсяг небажаної інформації з телебачення, вулиці, а також із дитячої літератури, а батьки, на жаль, сьогодні приділяють замало уваги сімейному вихованню, мають недостатні знання з теорії та практики дошкільного виховання. Для розв'язання цього питання та проблеми виховання творчої особистості потребуються нестандартні форми педагогічного впливу як на дітей, так і на батьків. Таким засобом є казко терапія.
Для того, щоб малечі було цікаво пізнавати навколишній світ з усіма його таємницями і загадками, у цьому проекті використовуються казки. Після того, як діти почують казку їм подобається інсценізувати її, відгадувати загаки, розв'язувати проблемні ситуації, виготовляти разом подарунки.
Ігри, що використовуються в проекті, учать дітей відчути настрій, сутність, характер казкового героя, людини чи об'єкта природи. Спільне виготовлення ілюстрацій, іграшок, атрибутів викликають у малюків радість, щастя,бажання грати з ними.
У казці детально викладається певна схема дій, що послідовно виконуються. Це дуже важливо для дитини, для того, щоб засвоїти зв'язок між причи¬ною і наслідками. Казка в ранньому та дошкільному віці повинна бути наглядною. Запропонований у проекті матеріал інтегрованих, комплексних занять, ігор, вправ, етюдів дозволить пограти в казку. Конспекти комплексних занять побудовані на матеріалах окремих казок, що рекомендовані Базовою програмою розвитку дитині дошкільного віку «Я у Світі». Кожне заняття має свою мету, а також запропоновані завдання, ігри та вправи, що допомагають в реалізації основних змістовних ліній розвитку дитини.
Найважливіше завдання проекту - збагатити душу дитини добром, адже казкотерапія - це інтегрована діяльність, у якій дії уявної ситуації пов'язані з реальним спілкуван¬ням, що спрямоване на самостійність, активність, творчість, регулювання дитиною власного емоційного стану.

Опис проекту

 "Казка вчить, як на світі жить"

Народна мудрість.

Проект спрямований на реалізацію мети формування всебічно розвиненої особистості. Казка - одне з найбільших чудес світу, вона була і залишається одним із важливих засобів виховання особистості в дошкільному дитинстві, її можливості великі. Мова перших казок, що чує дитина дошкільного віку, ритмічна, слова часто заримовані, а героям надаються незвичайні визначення.

Чому ж кожного малюка так цікавить казка? І турботливі батьки, і творчі педагоги постійно шукають відповіді на це запитання. Кожен дорослий замис-люється над тим, як виростити та виховати дитину щасливою, здоровою.
Що потрібно для того, щоб малюк зміг самостійно впоратись із багатьма життєвими перешкодами, цінував дружбу, мав уявлення про честь та вірність? Як можна з'єднати слово з ділом, але при цьому не набридаючи дитині своїми постійними вказівками?
Одним з ефективних засобів формування особистості є казка, оскільки вона відповідає потребам та інтересам дітей, сприяє вияву їхньої емоційності, уяви, творчості. Казкові переживання залишають глибокий слід у свідомості дитини, сприяють розвитку добрих почуттів. У казці розкривається духовний світ дитини, ідеальний рівень її морального розвитку, здійснюється вплив на підсвідомість дитини.
В.О. Сухомлинський так писав про казку: «Я тисячу разів переконувався, що, наповнюючи світ фантастичними образами, створюючи ці образи, діти відкривають не лише красу, але й істину. Без казки, без гри уяви дитина не може жити, без казки оточуючий світ перетворюється для неї в красиву, але все ж намальовану на полотні картину; казка змушує цю картину ожити. Казка - це, образно кажучи, свіжий вітер, що роздмухує вогник дитячої думки та мови».
Психолог С. Ройз зазначає, що з чотирьох років у дитини починається активний процес образного мислення. Образи - це унікальні мислитель ні конструкції. Мозок дитини реагує на зовнішній світ емоційно. Казкові образи здатні викликати у дитини яскраві емоції і стійкі почуття, пов'язані з ними. Саме тому казка виступає дійсно впливом на дитячу психіку засобом формування моральних почуттів, уявлень, мотивів, моральної свідомості.
Казки, прочитані або розказані дитині в душевній обстановці безумовно несуть користь. Психолог П. Лебедько навіть зауважує, що якби у маленького Олександра Пушкіна не було такої прекрасної няні, то світ світ згодом міг би залишитися без великого поета. Він додає, що у будь - якій казці можна знайти цілий перелік проблем і шляхи їх вирішення. Слухаючи казки, дитина накопичує певний «банк життєвих ситуацій».І, розмірковуючи над кожною почутою історією, вона буде «відкладати» знання у свій актив, поступово готуючись до життя і формуючи найважливіші моральні цінності.
На думку Д. Соколова казка дає чудову спільну мову для дорослого з дитиною. «зазвичай вони розмовляють різними мовами. При цьому двомовною є скоріше дитина, а проблеми у спілкуванні є скоріше у дорослого. Мова казки їх , звичайно, зближує». Без нарікань і повчань з боку дорослого дитина може зрозуміти, що від неї хочуть і як слід чинити.
Наші пращури, займаючись вихованням дітей, розповідали їм цікаві повчальні історії. Не поспішаючи карати дитину, що провинилася, вони вели розповідь, з якої ставала зрозумілою сутність вчинку, інші розповіді тільки попереджали про ступінь небезпеки або вчили дітей, як поводити себе у тій чи іншій ситуації. Сьогодні, спираючись на віковий педагогічний досвід, вчені стверджують, що подібні історії були основою казко терапії.
Яким чином діє механізм казко терапії і чому він виконує такий широкий спектр завдань з формування цілісної особистості?
Термін «казкотерапія» у педагогів і психологів має загально позитивне призначення, з огляду на те, що це найдавніший метод виховання та навчання. Це, так би мовити, виховна система наближена до природи самої людини.
Казкотерапія або казкокорекція - це термін педагогіки та психології, що позначає процес виникнення зв'язку між казковими подіями і поведінкою в реальній дійсності. Це процес переносу казкових сутностей в реальність. На думку відомого казко терапевта Т.Д. Зінкевич - Євстігнєєвої, це лікування казками, відкриття тих знань, які живуть в душі і являються в певний момент часу терапевтичними. Д. Соколов додає, що це процес активізації ресурсів, потенціалу особистості.
Досить влучно дали характеристику цьому явищу працівники Інституту казко терапії в Санкт - Петербурзі, які наголошують, що казко терапія - це терапія особливим казковим середовищем, в якому можуть проявитися потенціальні ресурси особистості, матеріалізуватися потаємні мрії; завдяки казці з'являється відчуття захищеності і, водночас, стаємниченість.
Казкотерапія є дієвим методом роботи як з дорослими, так і з дітьми. Зважаючи, що для дітей найважливішим у казці є чарівність подій, що відбуваються, можна вважати, що казко терапія для дитини - це процес удосконалення внутрішньої природи і світу навколо.
Тому мета проекту: донести до свідомості дитини інформацію про базові життєві цінності у доступному, ненав'язливому, цікавому для неї вигляді. Навчити дитину знаходити і відновлювати власну Життєву Силу. Казки, запропоновані в проекті, обов'язково зміцнюють віру дитини у власні сили, несуть позитивну життєву програму. В проекті використаний принцип багатогранності, що розглядає будь-яку життєву ситуацію і казкову історію як кристал із безліччю граней. Бачення цього дає можливість розширюватись світогляду дитини, допомагає їй взаємодіяти в соціальній реальності.

Мета проекту

Освітня:

- поглибити знання дітей про казки;
- формувати у дітей літературні та художні здібності;
- стимулювати бажання використовувати в казкових сюжетах життєвий досвід;
- розширити знання дітей про те, звідки казка «приходить»;
- навчати емоційно та виразно передавати сюжет казки в іграх-драматизаціях;
- формувати емоційно-пізнавальну активність дітей;
- вчити складати план своєї діяльності для досягнення якісного кінцевого результату.
Розвивальна:
- розвивати уміння визначати власну позицію;
- розвивати уміння самостійно змінювати сюжет казок, складати нові казки;
- розвивати власне бачення проблеми;
- розвивати самостійність та ініціативу;
- розвивати творчі здібності;
- розвивати уміння одержувати задоволення від процесу та результатів своєї діяльності.
Соціалізуюча:
- виробляти у дітей власний погляд на події, позитивні емоції;
- застосовувати особистий досвід під час розв'язання певних казкових ситуацій;
- розвивати почуття відповідальності за певні вчинки та дії;
- створити умови для реалізації пізнавальної і соціальної активності дітей.
Виховна:
- виховувати цілісне ставлення до книги, до казки як духовного витвору;
- виховувати бажання бути добрими, справедливими, творчими казкариками;
- виховувати потребу приходити на допомогу казковим героям, змінювати їх.
- виховувати бажання разом втілювати в життя спільний задум.

Завдання проекту

- розвиток творчих здібностей дітей;
- реальне сприйняття світу;
- виховання щирості почуттів;
- прагнення до того, щоб діти не були байдужими до всього живого, до чужого горя;
- розв'язання проблемних ситуацій;
- естетичне виховання дітей.

 Очікувані результати 

- всебічний розвиток особистості дитини-дошкільника через залучення до казок;
- підвищення дитячої цікавості до казки; ставлення до казки як до системи навчання і виховання дошкільнят;
- бажання приймати участь у іграх - драматизаціях;
- поповнення ігрового куточка атрибутами для театралізованої діяльності в групі і дома;
- активна участь дітей у різноманітних заходах групи та ДНЗ;
- збагачення естетичного досвіду дітей на основі знань про театр;
- формування комунікативних навичок, емоційної виразності мовлення.

Результативність проекту

1. Створення та збагачення ігрових центрів в групах і дома.
2. Збагачення освітньо- виховного середовища.
3. Розвиток інтересу дітей до казок.
4. Бажання дітей гратися самостійно.

 

  ◊~◊~◊~◊~◊~◊~◊~◊~◊