Головне меню
Новини

Перейти на сайт Вінницької міської ради


Перейти на сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


Перейти до стрічки новин освітнього порталу


Перейти до портало Всеосвіта


СТОП БУЛІНГ

План заходів КЗ «ЗДО №10 ВМР» спрямованих на запобігання та протидію булінгу

 


 
ПОРЯДОК
подання та розгляду заяв про випадки булінгу
в КЗ «ЗДО №10 ВМР»
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №22657-VIII та з метою систематизації роботи щодо подання та розгляду заяв про випадки булінгу в НВК гімназія №11, забезпечення гарантованого виконання вимог чинного законодавства і недопущення порушень у сфері освіти.
1.2. Булінг (цькування) - діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого.
1.3. Заяви про випадки булінгу в закладі можуть бути подані до розгляду письмово особисто, поштою або електронною поштою на вибір.
1.4. Заяви про випадки булінгу можуть надавати на розгляддіти, їх батьки, законні представники, інші учасники освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб.
ІІ. Порядок отримання заяв
2.1. Усі заяви, що надійшли до закладу поштою, електронною поштою, у письмовій формі, приймаються у день їх надходження з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку.
2.2. Заяви електронною поштою приймаються з електронної адреси закладу. Перевірку наявності надходження заяв на електронну пошту здійснює керівник закладу чи вихователь-методист та невідкладно їх реєструє.
ІІІ. Ведення реєстрації та обліку заяв
3.1. Реєстрації підлягають усі отримані заяви.
3.2. Заявам присвоюється реєстраційна дата фактичного дня надходження заяви.
Для реєстрації заяви подані в електронному вигляді,дублюються на папері.
3.3. Якщо заявник особисто подав заяву,на другому друкованому примірнику,що залишається у заявника, проставляється дата,підпис а за необхідності час надання заяви на реєстрацію.
IV. Розгляд заяв
4.1. Отримана ,зареєстрована заява про випадок булінгу розглядається завідувачем закладу.
4.2. Відповідно до заяви завідувач закладу видає рішення про проведення розслідування з визначенням уповноважених осіб.
4.3. Розгляд заяви здійснюється протягом п'яти робочих днів з дня її отримання.

 

 

ПОРЯДОК
реагування на доведені випадки булінгу в 
КЗ «ЗДО №10 ВМР»

 

І. Загальні положення

Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №2657-УІІІ та з метою визначення процедури реагування на доведені випадки булінгу вКЗ «ДНЗ№10ВМР", забезпечення гарантованого виконання вимог чинного законодавства і недопущення порушень у сфері освіти.
Булінг (цькування)- діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого.

ІІ. Порядок реагування на доведенні випадки булінгу
Після отримання заяви про випадок булінгу в закладі протягом одного робочого дня створюється комісія для проведення розслідування, склад якої затверджується наказом по закладу.
Комісія проводить розслідування випадку булінгу протягом трьох робочих днів.
За результатами проведення розслідування проводиться засідання комісії з розгляду випадку булінгу для прийняття рішення (оформлюється протокольно з оригіналами підписів всіх членів комісії)
З рішенням та рекомендаціями комісії з розгляду випадку булінгу під підпис ознайомлюються їх виконавці.
Про результати розгляду заяви про випадок булінгу повідомляють заявника, Службу у справах дітей, уповноважений підрозділ органу Національної поліції України (ювенальну поліцію).