Головне меню
Новини

Пошук по сайту:Перейти на сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


Перейти до стрічки новин освітнього порталу
Над чим ми працюємо
Пріоритетні завдання дошкільного навчального закладу №10
на 2018-2019 навчальний рік:
 
 

 1. Продовжувати роботу над формуванням життєво компетентної і здорової особистості на основі впровадження здоров'зберігаючих інноваційних технологій в освітньому процесі.

2. Забезпечення наступності і перспективності державних стандартів початкової та дошкільної освіти.

3. Формування розвитку пізнавальних та творчих здібностей дітей засобами конструктивної діяльності.

4. Створення умов для трудового виховання дошкільників як основи формування особистості. 

 

 

Основними завданнями роботи ДНЗ на літній період 2019року є:

1. Сприяти збереженню і зміцненню здоров'я кожної дитини,підтримувати інтерес до здорового способу життя.до занять фізкультурою і спортом.Розвивати у малят  потребу у щоденній руховій діяльності.

2. Створити умови для проведення оздоровчих заходів.Забезпечити організацію безпечного проведення літнього оздоровлення,виконання заходів щодо попередження дитячого травматизму,безпеки життєдіяльності,забезпечення раціонального та збалансованого харчування дітей закладу.

3. Реалізувати систему заходів направлених на естетичне виховання,розвиток допитливості і пізнавальної активності,формування культурно-гігієнічних і трудових навичок.  

 

 

Перспективне прогнозування розвитку дошкільного навчального закладу №10 на період 2012-2016 роки 

 

Основні стратегічні завдання

 

 1. Створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників.

2. Підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи.
3. Забезпечення безпечних умов навчання і виховання дошкільників.
4. Здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик.
5. Удосконалення нормативно-правового, науково-методичного, фінансово-економічного забезпечення.
5. Створення умов для саморозвитку та самореалізації працівників закладу.
6. Підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу завдяки широкому впровадженню в практику роботи ДНЗ методів та засобів ІКТ та комп'ютерно-орієнтованих технологій.
7. Надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні вмінь та навичок, необхідних для навчання в школі.
8. Створення оновленого, відповідно до вимог часу, програмно-методичного забезпечення закладу.
9. Оптимізація роботи з батьківським загалом, громадськістю.
10. Модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу.

 

  Шляхи реалізації

 

1. Перехід на концептуальну форму розвитку дошкільного навчального закладу.
2. Створення сприятливих умов для залучення до фінансування закладу батьків, громадськості, бізнес - структур; проведення необхідних ремонтних робіт.
3. Оснащення закладу відповідно до сучасних вимог організації, реалізація проекту «Оновлений ДНЗ»:
- провести комплекс енергозберігаючих заходів по утепленню фасаду, заміні віконних та дверних блоків;
- поліпшити умови експлуатації та утримання будівлі дошкільного навчального закладу;
- забезпечити належний стан даху, його безпечну експлуатацію та збереження;
- забезпечити заклад сучасними меблями відповідно до санітарно-гігієнічних та естетичних вимог, створити сприятливі та комфортні умови для організації навчально-виховного процесу.
- забезпечити відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних вимог безпечні умови для навчання та життєдіяльності дітей в закладі.
5. Реалізація проекту «Здорова дитина».
6. Організація роботи з дітьми 5 - річного віку. (проект «Майбутній школяр»).
7. Організація роботи ради наставників закладу, створення творчого колективу із молодих спеціалістів.
8. Оновлення роботи клубу батьківського активу «Співрозмовник» відповідно до сучасних вимог.

 

Очікувані результати 

 

1. Оновлення змісту навчально - виховної роботи з дітьми. Формування ціннісного ставлення дитини до природи, культури, людей, власного «Я»; здатність приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал.
2. Формування свідомого ставлення дітей до власного здоров'я та здоров'я інших людей як до найвищої соціальної цінності.
3. Підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі.
4. Підвищення рівня професійної підготовки вихователів з формування духовної, моральної, правової культури дошкільника.
5. Раціональне використання ідей передового досвіду та розроблення власних педагогічних технологій, що сприятимуть підвищенню якості знань дошкільників.
6. Систематичне включення ІКТ в освітній процес ДНЗ.
7. Формування вмінь та навичок, необхідних для навчання в школі.
9. Активне залучення громадськості, батьків до формування освітньої політики закладу.
10. Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу.